İCS Tercüme Bürosu

Noter Tasdiki ve Yeminli Tercüme Niçin Yapılır?

Doğum belgesi, not dökümü, evlenme belgeleri, diploma, boşanma kararları gibi birçok belgenin çeşitli dillerdeki tercümesi ve bunların yeminli tercümesi İCS Tercüme Bürosu tarafından verilen hizmetler arasında yer alır.

Yeminli Tercüme Nedir ?

Bir belgenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yeminli tercüme sıfatına sahip olabilmesi için, yeminli tercümeyi yapan tercümanın, hedef dildeki tercümenin, asıl belgenin doğru ve eksiksiz bir tercümesi olduğu yönünde görüş bildiren ve yemin zaptını aldığı noter tarafından onaylanmış imzası gereklidir.

Yeminli Tercüme gerektiren
belgeler nelerdir ?

Çevirisi yapılan belgelerin bir kısmı yeminli tercüme gerektirmez. Üniversite ve lise diplomaları, doğum belgeleri ve not dökümleri gibi kişisel belgelerin ve hukuki belge niteliği taşıyan her belgenin yeminli tercümesi yapılmalıdır. Yeminli tercüme çoğunlukla resmi kuruluşlar ve üniversiteler tarafından istenir.

  • Şirketimizde yeminli tercüme, simultane tercüme ve yazılı tercüme yapan tercümanlar, konusunda uzman, belirli noterlerden yemin zaptı almış ve tecrübeli profesyonellerdir. Acil önem arz eden yeminli tercüme taleplerinizi de en düzgün biçimde karşılamaktayız. Talep ettiğiniz takdirde çevirilerinizi size kargo, faks, kurye ve e-posta gibi yollardan da ulaştırabiliriz.

Resmi Belgelerin Yeminli
Tercümesi

Resmi belgelerin yeminli tercümesi ve noter tasdiki genellikle yurtdışında bulunan resmi kurumlar tarafından talep edilmektedir. Yurtdışındaki resmi kurumlara gönderilen evraklarda yeminli tercümesi yapılan belgenin tercüman tarafından İngilizce dilinde yazılmış bir şekilde kaşelenmesi ve imzalaması yeterli olacaktır. Yurtiçinde veya yurtdışında bazı resmi kurumlara yapacağınız başvurularda Resmi belge tercümelerini noter tarafından tasdiklenmiş bir şekilde sunmanız gereklidir, Noter tasdik işlemlerinin zamanınızı almasını engellemek adına, talep ettiğiniz takdirde tasdik işlemlerini de biz yürütmekteyiz. Resmi belge tercümeleriniz için en uygun fiyatı belgelerinizi bilgisayar ortamına aktarıp e-mail yoluyla bize göndererek ya da ofisimizi ziyaret ederek öğrenebilirsiniz..

Vatandaşlık İşlemleri Yeminli Tercümesi

Türkiye Cumhuriyeti ya da yabancı ülkelerin vatandaşlıklarını edinmek için gerekli yeminli tercümeleri bütün dünya dillerinde uzmanlıkla yapmaktayız.

Faliyet Belgesi Yeminli Tercümesi

İthalat, gümrük ve ihracat işlemlerinize ilişkin faaliyet belgelerinizin yeminli tercümelerini bütün dünya dillerinde uzmanlıkla yapmaktayız.

Ticari Belge Yeminli Tercümesi

İthalat ve ihracat işlemi yapan şirketler belirli zamanlarda sözleşme, ticari antlaşma, kontrat vb. gibi belgelerin yeminli tercümesine ihtiyaç duyarlar, bu tercümeleri bütün dünya dillerinde uzmanlıkla yapmaktayız.
Teklif Alın

Global Dil Kapsam
170'den Fazla Dilde Uzman

İngilize 98%
Almanca 82%
Fransızca 93%
İspanyolca 74%
Boşnakça 98%
Sırpça 96%
Rusça 89%

Teklif Alın

    Select FileUpload File

    Güncel Kalın

    ICS Consulting © 2021. Tüm hakları saklıdır.