Hukuki Tercüme

İCS Tercüme Bürosu

Hukuki Tercüme

Yabancı dilin yanı sıra hukuki bilgiye de sahip olan tercümanları ile İCS Tercüme Bürosu Vekaletname, Vasiyetname, Kefaletname, Kontrat, Tasdikname, İhbarname, Taahhütname, Sözleşme, Tutanak, Dilekçe, Mahkeme Kararı, Yargıtay Kararı, İbraname, Tapu, İmza Sirküleri, Yönetmelik, Yetkilendirme, Vergi Levhası, Gelir Tablosu, Bilanço, İrsaliye, Garanti Belgesi, Teknik Şartname, Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Kararı, Ekspertiz Raporu, Teminat Mektubu, Sigorta Poliçesi, İhale Şartnamesi, Boşanma Kararı, Mevzuat gibi belgelerinize gereken önemi vererek kusursuz hizmet sunar. Ayrıca hukuki tez ve dokümanlarınız itina ile hukuki terimler göz önüne alınarak tercüme edilir.

Arzu ettiğiniz takdirde, pasaport tercümesinin noter tasdik işlemini sizin adınıza gerçekleştirebiliriz. Beyoğlunda yer alan şirketiniz çalışanlarının pasaport tercümelerini yaptırmak üzere bizimle iletişime geçmeniz durumunda pasaportlarınızı adresten teslim alabilir ve gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra tekrar adresinize teslim etmekteyiz. Noter tarafından kesilen makbuzla birlikte faturanızı da adresinize teslim etmekte ve bütün bu hizmetler için hiçbir ek ücret talep etmemekteyiz. Eğer pasaport tercümesi aciliyet gerektiriyorsa belgeleri elektronik ortamda tarafımıza gönderebilir ve kuryemiz pasaportları teslim almak üzere adresinize gelirken evraklarınızın tercümesini başlatabilirsiniz. Böylece pasaportun aslı elimize ulaşır ulaşmaz noter tasdik işlemlerini gerçekleştirecek ve yeminli tercümesi yapılmış evrakları en kısa zamanda tarafınıza göndereceğiz.

Teklif Alın

    Select FileUpload File

    Güncel Kalın

    ICS Consulting © 2020. Tüm hakları saklıdır.